Mõõgakunsti veebileht Leafa kombitsade stseen näitab, et Riigikontroll segab veel kord poleemikat